ÅRSMØTE 2019

27. april 2019 klokken 17.00 på Samfunnshuset.

1.Åpning av møtet ved leder Heidi Johnsen

2.Valg av møteleder ble Rolf Utgård

3.Godkjenning av saksliste, godkjent

4.Årsberetning, lest av Rolf Utgård, enstemmig vedtatt

5.Rengskap og Budsjett, ved kasserer Per Kristian Martinsen, enstemmig vedtatt

6.Innkommende forslag

- Endre vedtektene til at 5 av styrets medlemmer skal være fastboende, fra 3. Enstemmig vedtatt.

- Beredskapsbåten i Østfold fikk vi en orientering om. Båten er muligens i beredskap til Tall ship, i Fredrikstad. Denne båten er første i Norge til dette formålet. Forslag om 25,- pr medlem pr år i støtte. (3 år i første omgang). Enstemmig vedtatt.

- Økning av innskudd på båtplasser fra 10.000 til 15.000. Enstemmig vedtatt

7.Valg.

Leder Heidi Johnsen

Nestleder Roger Kopperud

Havnesjef Johan Johansen

Kasserer Per Kristian Martinsen

Sekretær Ragnar Martinsen

Styremedlem Tormod Andersen

Varamedlem Thor A. Johansen

Varamedlem Per Morten Wiig

Valgkomite til neste årsmøte, Jan Ekeberg og Sveinung Dahle 

Det møtte 47 medlemmer.

Etter årsmøte ble det orientert om prosjektet om utvidelse ved Roger Kopperud. 

Ca. 19.00 var det underholdning med Sanne Kvitnes og Bjørn Halstensen. I tillegg kom koret VOX. Deretter ble det noe å spise og hyggelig samvær.

 

Tormod er sjefen på kjøkkenet

Deler av styret i arbeid

Årsmøtedeltakerne, i forgrunn Jan Aleksandersen

Foreløpig sak om berdeskapsbåt:Nedlastning: Presentasjonberedskapsbt-13.pdf

 

Sist oppdatert 27.04.2019 kl. 18:32

Del denne siden med andre!

© 2019 Utgårdskilen Båtforening