Prosjekt "flere båtplasser". (bilde av "ny" båthavn, nederst på siden)

Informasjon oppdateres etterhvert som prosjektet drives fremover.

Styret har hatt møte med Sørum 3.juni. Søknaden er ennå ikke sendt til Hvaler Kommune. Sørum venter på flere avklaringer.

(juni 2018)

Søknaden til Hvaler Kommune blir sendt en av dagene. Nytt møte vdr prosjektet 3. juni med Sørum. Roger har ansvaret for å drive dette prosjektet videre. Håpet er at det blir noe mer konkret etter møtet. Regner med at medlemmene i UBF sitter inne med mye kunnskap som kan komme til nytte.

(mai 2018)

Kystverket har gitt klarsignal for søknaden. Hipp hurra. Dette tok lang tid. Men, nå fortsetter prosessen forhåpentligvis med noe mer konkret etterhvert. Søknad til Hvaler Kommune. Deretter kommer vi raskt igang med detaljplanene. Dersom vi får et JA fra kommunen tror styret at prosjektet kan realiseres ganske raskt.

(april 2018)

Tett oppfølging mellom grunneier og styret i denne saken. "Papirmølla kværner". Nye beregninger viser at det vil bli ca 40 nye båtplasser i tillegg til de 64 vi har. Det vil bli en orientering på årsmøtet 21. april.

(februar 2018)

Vi venter fortsatt på svar fra Kystverket. Tilbakemelding skal etterlyses.

(januar 2018)

Det har ikke blitt gjort mye i ferien. Men, det er avholt et par møter i forhold til berørte parter. Leder i båtforeningen har god kontakt med grunneier. Vi håper søknaden blir sendt i høst.

(september 2017)

Det har kommet inn 3 kommentarer knyttet til nabovarslene. Sørum har vært i dialog med partene og mye ser ut til å løse seg. I tillegg må det søkes til Kystverket.

Vi må nok innse at ting tar tid.....

(juni 2017)

Nabovarsler er sendt. Da skal det gå 14 dager. Deretter vil kommunen behandle søknaden. Orientering og eventuelle fler detaljer kommer på årsmøtet.

(April 2017)

Tegninger og skisser av den foreslåtte utbyggingen foreligger. Disse vil bli forelagt årsmøtet. Prosessen i forhold til nabovarsler har startet.

Det jobbes også med dokumentasjon knyttet til parkering. Det er krav til 0,4 parkeringsplasser i forhold til antall båtplasser. 

(Mars 2017)

Søknaden er kommet tilbake fra Hvaler Kommune. Det er noen merknader som vi skal justere.

Havnesjefen har hentet inn 3 pristilbud på nye brygger. 

Styret vil redegjøre for prosjektet på årsmøtet 22. april.

(februar 2017)

Søknad sendt kommunen 3. desember 2016. I følge retningslinjene skal vi få svar innen 3 mnd. Styret vurderer praktiske spørsmål ifht veien videre. Havnesjefen skal komme med utkast/skisse til framdrift og prioriteringer til neste styremøte.

(januar 2017)

Søknaden gjennomgått på grunn av noen små endringer. Opplegget knyttet til utvidelse ble gjennomgått på kart. Søknaden er ennå ikke sendt til kommunen. Nytt møte mellom partene om ca 14 dager.

(november 2016)

20. august hadde UBF styremøte. Utkast til søknad forligger. Denne har blitt drøftet i styre.

(september 2016)

Styret har en tett dialog med Sørum. Sørum er i sluttfasen når det gjelder søknad til kommunen. UBF ligger litt etter tidsmessig i forhold til fremdriften.

I forhold til parkering, har UBF kartlagt hvilke medlemmer som har tilknytning til Utgårdskilen, med mulighet for å gå/sykle til sin båtplass og som i utgangspunktet ikke trenger parkering for bil.

(august 2016)

Vi må søke kommunen om å endre reguleringsplan. Kommunen sier at vi bør løse parkeringsproblematikken. Det kreves 0,4 parkeringsplasser pr båtplass. Båtforeningen har en mulig løsning på dette. (kommer mer tilbake til løsning siden).

Prosjektet er delt inn i to faser, 1 og 2. I dag har båtforeningen 64 plasser. Fase 1 vil gi ca 20 plasser ekstra. Det vil også bli tilrettelagt for gjesteplasser.

(juni 2016)

I den siste tiden har det vært en del møter, både med Kari og Henning Sørum og Hvaler Kommune.

(april 2016)

Båtforeningen startet opp arbeidet med å se på mulighetene for fler båtplasser i havna i 2015. Dette arbeidet orienterte leder av foreingen, Roger Kopperrud, om på årsmøtet (2015).

Siden har styret fremforhandlet en intensjonsavtale med Kari og Henning Sørum. Avtalen legger føringer for det videre arbeidet og de kortsiktige og langsiktige mål vi sammen har blitt enige om. Medlemmene fikk en bred orientering om dette på årsmøtet 2016

 

 

Sist oppdatert 12.06.2018 kl. 20:18

Del denne siden med andre!

© 2018 Utgårdskilen Båtforening